Projekt realizuje

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Kontakt

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel: (22) 630 98 01-04
fax: (22) 826 25 96
e-mail:iped@kig.pl

www.iped.pl
www.dobrerzadzenie.pl

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

www.efs.gov.pl

Strona główna

Witamy Państwa na stronie projektu pt.

„DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym.”

Głównym celem projektu jest opracowanie i wypromowanie zasad prowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych, zapewniających udział NGO w procesie legislacyjnym, opartych na najlepszych praktykach światowych.

więcej

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2010 roku, zakończenie przewidziane jest do 28 lutego 2011 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

W dniu 24 lutego 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie (sala 30 - parter) o godzinie 11:00 odbyła się konferencja pt.: "Dobre rządzenie poprzez wkład społeczny. Dialog obywatelski w procesie legislacyjnym i decyzjach rozwojowych." W spotkaniu udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Bardzo ważnym elementem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem:

  • Pana Adama Szejnfelda - Posła, Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji
  • Pana Jana Kaźmierczaka, Posła, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji
  • Pana Marka Kubla-Grabau z Wydziału Reformy Regulacji Sekretariatu Ministra Gospodarki
  • Pana Piotra Frączka, Dyrektora Forum Organizacji Pozarządowych

Konferencja była elementem projektu pn.: „DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w konferencji był bezpłatny.

Raport
DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY
Najlepsze praktyki prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Rekomendacje dla Polski

Informacja prasowa 24.02.2011r.

Zdjęcia z konferencji