Projekt realizuje

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Kontakt

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel: (22) 630 98 01-04
fax: (22) 826 25 96
e-mail:iped@kig.pl

www.iped.pl
www.dobrerzadzenie.pl

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

www.efs.gov.pl

Rezultaty

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami prac zespołu realizującego projekt „DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym”.

Pobierz:

Raport "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Najlepsze praktyki prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Rekomendacje dla Polski".

Wybrane najlepsze praktyki z krajów UE i pozaeuropejskich w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych:

Prezentacje z warsztatów:

Wyniki badań:

Instrument planowania konsultacji legislacyjnych


Powyższe materiały SĄ UDOSTĘPNIANE BEZPŁATNIE i stanowią wskazówki w zakresie uczestnictwa Państwa organizacji w procesie legislacyjnym