Projekt realizuje

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Kontakt

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel: (22) 630 98 01-04
fax: (22) 826 25 96
e-mail:iped@kig.pl

www.iped.pl
www.dobrerzadzenie.pl

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

www.efs.gov.pl

Aktualności

24.02.2011 r.

w dniu 24 lutego 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie (sala 30 - parter) o godzinie 11:00 odbyła się konferencja pt.: "Dobre rządzenie poprzez wkład społeczny. Dialog obywatelski w procesie legislacyjnym i decyzjach rozwojowych." W spotkaniu udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Bardzo ważnym elementem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem:

  • Pana Adama Szejnfelda - Posła, Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji
  • Pana Jana Kaźmierczaka, Posła, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji
  • Pana Marka Kubla-Grabau z Wydziału Reformy Regulacji Sekretariatu Ministra Gospodarki
  • Pana Piotra Frączka, Dyrektora Forum Organizacji Pozarządowych

Konferencja była elementem projektu pn.: „DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w konferencji był bezpłatny.

Raport
DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY
Najlepsze praktyki prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Rekomendacje dla Polski

Informacja prasowa 24.02.2011r.

Zdjęcia z konferencji

11.01.2011 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania graficznego, składu i druku zaproszenia dotyczącego projektu "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym."

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy

28.12.2010 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania graficznego, składu i druku raportu końcowego dotyczącego projektu "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym."

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy

13.12.2010 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania graficznego, składu i druku ulotki promocyjnej dotyczącej projektu "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym."

Szczegóły

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy

18-19.11.2010 r.

W Pałacu w Łochowie przy ul. Marii Konopnickiej 1 odbyły się bezpłatne dwudniowe warsztaty skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz publicznych wszystkich szczebli.

Celem warsztatów było przedstawienie najlepszych praktyk i wzajemnych oczekiwań organizacji pozarządowych i władz publicznych oraz prezentacje wyników przeprowadzonych w tym zakresie badań.

Warsztaty są jednym z elementów projektu: "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym".

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.dobrerzadzenie.pl

28.10.2010 r.

W Pałacu w Łochowie przy ul. Marii Konopnickiej 1 odbyły się bezpłatne dwudniowe warsztaty skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz publicznych wszystkich szczebli.

Celem warsztatów było przedstawienie najlepszych praktyk i wzajemnych oczekiwań organizacji pozarządowych i władz publicznych oraz prezentacja wyników przeprowadzonych w tym zakresie badań.

Warsztaty są jednym z elementów projektu: "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym".

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.dobrerzadzenie.pl

21.09.2010 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym." Warsztaty odbędą się w dniach 28-29 października i 18-19 listopada 2010 r. (termin do wyboru) w Pałacu Łochów (ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów, www.palaclochow.pl). Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Uwaga. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły poniżej:

07.09.2010 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali, zakwaterowania, wyżywienia i serwisu kawowego dla uczestników 2 cykli warsztatów, które mają odbyć się w dniach 28-29 października 2010 r. oraz 18-19 listopada 2010 r. w ramach projektu pn: "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym."

Szczegóły w zapytaniu ofertowym i formularzu wyceny.

Zapytanie ofertowe

Formularz wyceny zamówienia

20.06.2010 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zakończył badanie ankietowe.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie wyrażone opinie.

30.03.2010 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do Badania Ankietowego!

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” zaprasza Państwa do współudziału w projekcie „DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym” poprzez uczestnictwo w badaniu ankietowym.

Celem głównym projektu jest opracowanie i wypromowanie zasad prowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych, zapewniających udział organizacji pozarządowych - NGO (eng. „Non Governmental Organisation”) w procesie legislacyjnym, opartych na najlepszych praktykach światowych. Sama ankieta ma za zadanie zbadać oczekiwania partnerów społecznych, czyli Państwa, w zakresie konsultacji legislacyjnych w Polsce.

Jednym z etapów projektu jest stworzenie publikacji, w której skład wchodził będzie raport stworzony na podstawie Państwa wypowiedzi. Publikacja ta będzie Państwu udostępniana w trakcie konferencji końcowej na którą również będą Państwo zaproszeni.

Dzięki wyrażeniu swojej opinii poprzez wypełnienie omawianej ankiety, będą mieli Państwo wpływ na tak kluczowe kwestie jak:

  • poprawa jakości stanowionego prawa i większa kontroli nad działaniami władz poprzez udział NGO w konsultacjach społecznych;
  • zmiany nastawienia do procesu rzecznictwa interesów oraz konsultacji społecznych poprzez promocję projektu i podejmowanych działań.

Więcej informacji

Pobierz Ankietę